1r TRIMESTRE FEAC ESO I BATXILLERAT 2015-2016
L’article del butlletí número 73 serà el punt de partida per a reflexionar sobre els drets i deures.  


Els drets comporten deures. Qualsevol dret reconegut a unes persones implica el deure de satisfer-lo per part d'unes altres persones. Drets i deures estableixen relacions mútues de responsabilitat. Són com les dues cares d'una mateixa moneda. Si no hi ha algú responsable de satisfer els meus drets, atenent la seva obligació o deure, els meus drets queden debilitats o anul·lats; igualment, si jo no atenc les meves obligacions o deures, algunes persones no veuran satisfets els seus drets.

Els deures o obligacions de les persones es concreten en diferents tipus de normes, unes amb més exigència que altres.

1R TRIMESTRE FEAC INFANTIL I PRIMÀRIA 2015-2016


EDUCAR AMB ELS 5 SENTITS

En aquesta primera trobada varem parlar sobre la dificil tasca d’educar els nostres fills. Vam `lantejar el tema des de la importància d’educar amb 5 sentits molt elementals:

el sentit comú, el sentit del ridícul, el sentit de la responsabilitat, el sentit moral, i sobretot, sobretot, el sentit de l’humor.  

3r TRIMESTRE PRIMÀRIA CURS 2014-2015


En aquest tercer trimestre continuarem parlant sobre el tema de la intel·ligència emocional. Després d’haver reflexionat sobre el coneixement de les pròpies emocions i les dels altres, el desenvolupament de l’empatia i el fet de tenir una bona autoestima, aquesta última trobada la volem dedicar concretament al:
- desenvolupament d’habilitats socials positives, que ens ajudin a relacionar-nos correctament amb els demés.


Com podem ajudar els nostres fills en aquest aspecte? Què podem fer al respecte?

3r TRIMESTRE FEAC ESO I BATXILLERAT 2014 2015L’article del butlletí número 70 serà el punt de partida per a reflexionar sobre les xarxes socials i l’ús i abús de les tecnologies. En aquesta etapa, els vostres fills consideren imprescindibles les tecnologies digitals i les converteixen en una necessitat. Aquestes tecnologies els donen independència i possibiliten que es mantinguin en contacte amb els companys i hi estableixin relacions que no es donarien d’una altra manera.

Aquestes tecnologies els permeten accedir a la informació i a tot un conjunt de continguts que el poden facilitar el treball escolar, tant individual com cooperatiu.


Però com tot, un ús excessiu pot donar lloc a l’aïllament, al sedentarisme i, fins i tot, a la disminució del rendiment escolar. És convenient, doncs, que assessorem els vostres fills, els nostres alumnes, dels riscos que es poden trobar navegant per Internet i fomentar el bon ús de les tecnologies digitals.

2n TRIMESTRE PRIMÀRIA CURS 2014-2015
En aquesta segona troba FEAC seguirem  parlant sobre la intel·ligència emocional, concretament sobre la importància de tenir una bona autoestima, per tal de poder ser feliços tant a nivell personal com amb la nostra relació amb els demés.

Com podem ajudar els nostres fills en aquest aspecte? Què podem fer?

2n TRIMESTRE FEAC ESO I BATXILLERAT 2014 2015L'article del butlletí número 69 serà el punt de partida per a reflexionar sobre l’amistat. L’amistat es manifesta en la simpatia mútua, el goig de compartir activitats, gustos, records i una estimació corresposta. La confiança i la sinceritat hi són presents, afavorint els comportaments assertius. El nostre amic és especial i únic per a nosaltres, i nosaltres per a ell.

L’amistat té dos gran pilars que cal conèixer i treballar: la descoberta i el cultiu. “ Només protegim allò que estimem, només estimem allò que coneixem, només coneixem allò que ens ensenyen”. Hem de procurar tenir amistats sanes, ja que qui té un amic té un tresor.


Però com tot, convé tenir certes precaucions a l’hora de cultivar l’amistat. Les relacions personals són generadores de goig i satisfacció, encara que també ens poden comportar riscos, per això convé adoptar certes precaucions a l’hora de cultivar les relacions per descobrir les que són tòxiques.

1r TRIMESTRE PRIMARIA CURS 2014 2015El dijous 20 de novembre del 2014 vàrem parlar sobre la intel·ligència emocional.
Són més feliços els nens amb una bona intel·ligència emocional?
Com podem ajudar els nostres fills en aquest aspecte?
Va ser una molt bona oportunitat per parlar i saber una mica més dels cinc principis de la Intel·ligència emocional:
  1. El coneixement de les pròpies emocions i les dels altres.
  2. El desenvolupament de l’empatia. 
  3. El control dels impulsos emocionals i de conducta.
  4. L'automotivació per assolir fites. i 
  5. El desenvolupament d’habilitats socials positives, que ens ajudin a relacionar-nos correctament amb els altres.


Gràcies per la vostra participació.