2N TRIMESTRE ESO I BATXILLERAT 2022-2023

 

EDUCAR EN L'ESFORÇ

La segona trobada FEAC (Família Escola Acció Compartida) tracta un tema molt interessant, com és EDUCAR EN L’ESFORÇ: El valor de l'esforç ens ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que portem dins per obtenir uns millors resultats. També ens permetrà vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la nostra vida (l'escola, la família, els amics...). Aquest material ha estat extret del butlletí núm. 103.

La segona trobada d’aquest curs va ser el dimarts 14 de març a les 6 de la tarda, a l’edifici del carrer Sallarès i Pla, 40.

 L'esforç és la capacitat que tenen els vostres fills/es de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. Per assolir qualsevol fita o objectiu és necessari esforçar-se.

 La bona disciplina de forma gradual transformarà un adolescent en un adult responsable, respectuós amb els altres, autònom i amb una bona autoestima. Establir límits raonables evitarà criar un infant massa protegit.

 Les persones hem de treballar la vida interior per tenir fortalesa, saber quina és la nostra identitat, les nostres conviccions, per saber què volem fer amb la nostra vida. Cal reflexió, autoanàlisi, capacitat d’endinsar-se en un mateix, aprofundir, interioritzar. Són pràctiques que hem d’ensenyar a tothom.

 L’escola, junt amb les famílies, hem de fer una gran transformació per recuperar l’individu i la seva capacitat reflexiva.


2N TRIMESTRE INFANTIL I PRIMÀRIA 2022-2023

 

LA FRUSTRACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Dijous passat dia 9 de març vam celebrar amb molta il·lusió la segona trobada FEAC de Primària.

Vam parlar sobre la frustració !

COM ACONSEGUIR QUE ELS NOSTRES FILLS/ES TINGUIN UNA BONA INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL?

LA GESTIÓ DE LA FRUSTRACIÓ EN ELS NOSTRES FILLS/ES!

QUIN MODEL DONEM, NOSALTRES COM A ADULTS, DAVANT ELS CONTRATEMPS O LES ADVERSITATS?

AJUDEM LES CRIATURES A AFRONTAR  LA FRUSTRACIÓ O INTENTEM EVITAR-LOS-LA?

1R TRIMESTRE ESO I BATXILLERAT 2022-2023

 EL BULLYING: COMPORTAMENTS INTOLERABLES

La primera trobada d’aquest curs va ser el dimarts 22 de novembre a les 6 de la tarda, a l’edifici del carrer Sallarès i Pla, 40.

Aquest dimarts, l’article del butlletí número 97 serà el punt de partida per a reflexionar sobre el Bullying – Assetjament escolar. Això ens portarà a reflexionar també sobre la gestió de la frustració, els sentiments i les emocions.

Bullying és un terme anglès que fa referència a l’assetjament escolar. L’assetjament escolar és qualsevol maltractament psicològic, verbal o físic produït entre els escolars de forma reiterada. És una forma de violència en la que predomina la violència emocional.

S’ha descrit vuit modalitats d’assetjament escolar: bloqueig social, fustigació, manipulació, coaccions, exclusió social, intimidació, agressions, amenaces. El bloqueig social és la que té més incidència i agrupa accions d’assetjament escolar que cerquen bloquejar socialment a la víctima. Totes elles cerquen l’aïllament social i la seva marginació imposada per aquestes conductes de bloqueig. Hem d’estar tots molt atents i cal intervenir davant aquestes situacions d’assetjament escolar.

 El centre de tot plegat és pensar que tot jove, tota persona té un lloc per créixer, per avançar, una oportunitat, una esperança, per això cal afrontar tots els temes i aquest tema és molt important.