1r TRIMESTRE FEAC ESO I BATXILLERAT 2015-2016
L’article del butlletí número 73 serà el punt de partida per a reflexionar sobre els drets i deures.  


Els drets comporten deures. Qualsevol dret reconegut a unes persones implica el deure de satisfer-lo per part d'unes altres persones. Drets i deures estableixen relacions mútues de responsabilitat. Són com les dues cares d'una mateixa moneda. Si no hi ha algú responsable de satisfer els meus drets, atenent la seva obligació o deure, els meus drets queden debilitats o anul·lats; igualment, si jo no atenc les meves obligacions o deures, algunes persones no veuran satisfets els seus drets.

Els deures o obligacions de les persones es concreten en diferents tipus de normes, unes amb més exigència que altres.

1R TRIMESTRE FEAC INFANTIL I PRIMÀRIA 2015-2016


EDUCAR AMB ELS 5 SENTITS

En aquesta primera trobada varem parlar sobre la dificil tasca d’educar els nostres fills. Vam `lantejar el tema des de la importància d’educar amb 5 sentits molt elementals:

el sentit comú, el sentit del ridícul, el sentit de la responsabilitat, el sentit moral, i sobretot, sobretot, el sentit de l’humor.