CURS 2022-2023 TROBADES FEAC

Les Trobades “FAMÍLIA / ESCOLA” (Trobades FEAC) són tres cops l’any. Pensem que és una bona oportunitat per dialogar plegats en un ambient distès i cordial .

Les Trobades FEAC d'enguany seran:

 
 

INFANTIL

PRIMÀRIA

ESO/ BATXILLERAT

1r Trimestre

DJ 3 de novembre

DM 15 de novembre

DM 22 de novembre

2n Trimestre

DM 28 de febrer 

DJ 9 de març

DM  14 de març

3r Trimestre

DJ 18 de maig

DM 30  de maig

DM 16 de maigLes trobades d'Ed. Infantil i Primària es faran a les 6h de la tarda a l'edifici del carrer Indústria.
Les trobades d'ESO i Batxillerat es faran a les 6h de la tarda a l'edifici del carrer Sallarès i Plà.

Aquest any es plantejarà la possibilitat de fer alguna de les trobades de manera virtual si les condicions així ho requereixen.

Per tal de facilitar el màxim l'organització familiar, els dies de FEAC s'ofereix un servei gratuït de guarderia.

2N TRIMESTRE ESO I BATXILLERAT 2022-2023

 

EDUCAR EN L'ESFORÇ

La segona trobada FEAC (Família Escola Acció Compartida) tracta un tema molt interessant, com és EDUCAR EN L’ESFORÇ: El valor de l'esforç ens ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que portem dins per obtenir uns millors resultats. També ens permetrà vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la nostra vida (l'escola, la família, els amics...). Aquest material ha estat extret del butlletí núm. 103.

La segona trobada d’aquest curs va ser el dimarts 14 de març a les 6 de la tarda, a l’edifici del carrer Sallarès i Pla, 40.

 L'esforç és la capacitat que tenen els vostres fills/es de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. Per assolir qualsevol fita o objectiu és necessari esforçar-se.

 La bona disciplina de forma gradual transformarà un adolescent en un adult responsable, respectuós amb els altres, autònom i amb una bona autoestima. Establir límits raonables evitarà criar un infant massa protegit.

 Les persones hem de treballar la vida interior per tenir fortalesa, saber quina és la nostra identitat, les nostres conviccions, per saber què volem fer amb la nostra vida. Cal reflexió, autoanàlisi, capacitat d’endinsar-se en un mateix, aprofundir, interioritzar. Són pràctiques que hem d’ensenyar a tothom.

 L’escola, junt amb les famílies, hem de fer una gran transformació per recuperar l’individu i la seva capacitat reflexiva.


2N TRIMESTRE INFANTIL I PRIMÀRIA 2022-2023

 

LA FRUSTRACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Dijous passat dia 9 de març vam celebrar amb molta il·lusió la segona trobada FEAC de Primària.

Vam parlar sobre la frustració !

COM ACONSEGUIR QUE ELS NOSTRES FILLS/ES TINGUIN UNA BONA INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL?

LA GESTIÓ DE LA FRUSTRACIÓ EN ELS NOSTRES FILLS/ES!

QUIN MODEL DONEM, NOSALTRES COM A ADULTS, DAVANT ELS CONTRATEMPS O LES ADVERSITATS?

AJUDEM LES CRIATURES A AFRONTAR  LA FRUSTRACIÓ O INTENTEM EVITAR-LOS-LA?

1R TRIMESTRE ESO I BATXILLERAT 2022-2023

 EL BULLYING: COMPORTAMENTS INTOLERABLES

La primera trobada d’aquest curs va ser el dimarts 22 de novembre a les 6 de la tarda, a l’edifici del carrer Sallarès i Pla, 40.

Aquest dimarts, l’article del butlletí número 97 serà el punt de partida per a reflexionar sobre el Bullying – Assetjament escolar. Això ens portarà a reflexionar també sobre la gestió de la frustració, els sentiments i les emocions.

Bullying és un terme anglès que fa referència a l’assetjament escolar. L’assetjament escolar és qualsevol maltractament psicològic, verbal o físic produït entre els escolars de forma reiterada. És una forma de violència en la que predomina la violència emocional.

S’ha descrit vuit modalitats d’assetjament escolar: bloqueig social, fustigació, manipulació, coaccions, exclusió social, intimidació, agressions, amenaces. El bloqueig social és la que té més incidència i agrupa accions d’assetjament escolar que cerquen bloquejar socialment a la víctima. Totes elles cerquen l’aïllament social i la seva marginació imposada per aquestes conductes de bloqueig. Hem d’estar tots molt atents i cal intervenir davant aquestes situacions d’assetjament escolar.

 El centre de tot plegat és pensar que tot jove, tota persona té un lloc per créixer, per avançar, una oportunitat, una esperança, per això cal afrontar tots els temes i aquest tema és molt important. 


2N TRIMESTRE ESO I BATXILLERAT 2019-2020


COMUNICACIÓ PUBLICITAT I MODA from JORDIMELE

L’article del butlletí número 96 serà el punt de partida per a reflexionar sobre la dependència de la publicitat i les modes. Això ens portarà a parlar també sobre el concepte que tenim de nosaltres, les emocions positives i les negatives que genera la publicitat  i la possible addicció d’alguns adolescents a les modes.

La publicitat simplifica les emocions en el seu missatge i ens ofereix una visió sesgada, simplificada i fraccionada de la realitat que ens envolta.

La publicitat sempre ha sabut que les emocions són la clau per influir en la conducta humana i en els processos de presa de decisions. Els publicistes,  volen influir, modificar o crear conductes, i ho fan representant i generant emocions, buscant i incidint sobre aquelles emocions que es situen a la base de la conducta.

Les emocions positives no generen conflicte. Experimentar joia, pau, serenor, confiança, sentir-se escoltat, comprès, valorat, estimat, és totalment gratificant.

Molt diferent és quan la persona és presa de sentiments de culpa, de por, d’enveja, de gelosia, o quan perd la motivació i el sentit de viure, quan l’angoixa no la deixa viure en pau, quan la depressió comença a instal·lar-se en la ment i en el cor.


I és que gran part del sofriment humà és conseqüència d’una gestió insana de les emocions.

2N TRIMESTRE PRIMÀRIA 2019-2020


AUTORITAT I LÍMITS DES DEL COR from JORDIMELE

El dimarts, dia 10 de març, el grup FEAC de Primària va dur a terme, amb gran il·lusió la segona trobada d’enguany.
El tema va ser: “Autoritat i límits des del cor!”

Cada vegada més sovint ens trobem amb famílies que es queixen que els seus fills no els fan cas, o bé que els qüestionen les coses.
Aquestes conductes són cada vegada més freqüents i, quan els pares volem rectificar, ens costa, perquè el vici ja està arrelat. Però és important no rendir-se i no pensar que tot està perdut.
Estem a temps per modificar hàbits i crear noves pautes de conducta. Cal però, posar límits i demostrar-los que som els adults qui decidim!

El tema va donar molt de sí, i hi va haver molta afluència!

2N TRIMESTRE INFANTIL 2019-2020


GELOSIA ENTRE GERMANS from JORDIMELE


Dijous, dia 5 de març vam dur a terme la 2ª trobada FEAC d’infantil. En aquesta ocasió vam parlar sobre la “gelosia”.


Com acompanyar-la?La gelosia és un sentiment natural de l’ésser humà i ens acompanya tota la vida. Es dóna a totes les edats però afecta especialment a la infància!
Com es manifesta?

Què ens comunica?Com actuar davant d'ella? La trobada va anar molt be i mares, pares i mestres vam gaudir molt! Gràcies a tots!